TAARIFA KWA UMMA KUHUSU RIPOTI YA UKAGUZI WA MANUNUZI YA UMMA KWA MWAKA WA FEDHA 2014/15